Jste zde

Účast na konferenci ZČU

Dne 7. 5. 2019 se naše škola účastnila konference ZČU v Plzni, pořádané FZS – KOS s názvem: „Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X.“.  

více info